Dutch Edition

Alle verhalen gaan over Ruud. Hij is een van ons.
Hij is, afhankelijk van hoe hij zich op het ogenblik voelt, tussen vijfendertig en zestig jaar oud, werkt en woont in een kleine stad ergens in Duitsland.

Hij is een eenling, dus leeft hij alleen en is daar tevreden mee. De meeste tijd.
Hij ziet problemen waar er geen zijn en voelt zich goed als hij de problemen niet opmerkt.
Hij is verontwaardigd als hij denkt dat hem gevraagd wordt anders te zijn dan hij is.
Hij leest veel en wordt slim van dingen die hij elke dag tegenkomt.
Hij denkt de hele tijd. Er zijn dingen die hem raken, of kunnen raken, en dingen die hij niet wil weten.
Een van zijn gewoontes is om in de verte te kijken. Als hij dat doet, kan hij zich het best ontspannen, kalmeren, denken, piekeren of opgewonden raken. Afhankelijk van wat hij nodig heeft.
Ruud filosofeert over het dagelijks leven. Hij denkt aan zinnen die menige geleerde in de toekomst zal gebruiken.
Hij trapt in alle menselijke en onmenselijke valstrikken.
Hij voldoet aan alle clichés die voor hem zijn verzonnen.
Hij wil uit het dagelijkse wiel van zijn leven breken en vindt aan het eind van de dag zichzelf als degene die het wiel bestuurt.
Hij speelt niet met het leven. Het leven speelt met hem.
Hij is een buitenbeentje, een nerd, een wijsneus.

Toch heeft hij meestal gelijk.
Op een bepaalde manier, is hij zoals wij allemaal.

Hij is uniek.

Over Stefan U. Frank

Stefan U. Frank is iemand die graag mensen observeert en
merkt allerlei obstakels en kleinigheden op in het dagelijks leven.
dagelijkse interactie.
Stefan Frank:
geboren in 1951, reisde om professionele redenen door heel Duitsland voordat hij zich in 2017 in Kiel vestigde. Een rustige, humoristische waarnemer van zijn omgeving. Zijn eigen gedachten en opvattingen zijn belangrijker voor hem dan rennen met de kudde. In zijn jeugd had hij zijn eerste literaire contact met de tekstschrijver Eugen Roth ( † 28 april 1976 ). Zijn vrolijke en doordachte „Ein Mensch“ -gedichten en -verhalen inspireerden de auteur toen en nu. Hij zegt over zichzelf: ‚Ik ben geen egoïst – eerder een slimme ezel!“ http://www.frank-in-kiel.de en http://bistro-kaikante.de